81-304 Gdynia, ul. Śląska 53/406

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

· Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich mogą być prowadzone na podstawie: dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających: na okres tygodnia 37,83 zł, na okres miesięczny 75,67 zł, na okres 12 miesięczny 189,17 zł

W.w. opłaty należy wnieść na konto Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni na rachunek: NBP O/O Gdańsk nr 44 1010 1140 0173 2722 3100 0000

· Po uzyskaniu pozwolenia dla organizatora zawodów sportowych z brzegu lub ze staku lub dla armatora statku na prowadzenie polowów z jego statku.

· Sportowe pozwolenie połowowe wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego na wniosek zainteresowanego armatora statku lub organizatora zawodów sportowych .

· Sportowe pozwolenie połowowe wydaje się na okres do 1 miesiąca organizatorowi zawodów sportowych,  1 miesiąca lub 1 roku dla armatora statku.

Sportowe pozwolenia połowowe wydawane są w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni w pokoju nr 410.

Stawki opłat za wydanie sportowego zezwolenia połowowego: 

· za sportowe pozwolenie połowowe dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu na okres do 1 miesiąca - 500 zł

· za sportowe pozwolenie połowowe dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z ze statku na okres do 1 miesiąca - 82 zł

· za sportowe pozwolenie połowowe dla armatora na okres do 1 miesiąca - 300 zł

· za sportowe pozwolenie połowowe dla armatora statku na okres 12 miesiący - 3000 zł

W.w. opłaty należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Gdyni, w kasie lub na rachunek:

PKO BP Oddział Gdynia nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Druki wniosków oraz raportu z połowów rekreacyjnych można pobrać przechodząc TUTAJ

Nie ma  możliwości uiszczenia opłaty w formie znaków skarbowych ani gotówkowo lub bezgotówkowo na rzecz organów administracji rybołówstwa morskiego.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia podania, wniosku, itp., a uiszczenie jego w odpowiedniej wysokości podlega kontroli organu rozpatrującego sprawe. co za tym idzie konieczne jest złożenie potwierdzenia zapłaty przy złożeniu podania, wniosku, itp. Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.

Więcej informacji: 058 669 83 06.

 

 

Wędkarstwo morskie - co i jak...