81-304 Gdynia, ul. Śląska 53/406

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi:

30 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów;

70 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów;

140 zł – w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

 Wysokości opłat, pomniejsza się o:

50% – w przypadku emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat

75% – w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). 

W.w. opłaty należy wnieść na konto Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni na rachunek: NBP O/O Gdańsk nr 44 1010 1140 0173 2722 3100 0000

Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne jest prowadzone na podstawie dowodu uiszczenia opłaty (imię, nazwisko, adres wędkarza, wybrany okres połowów—tydzień, miesiąc lub rok).

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dowód uiszczenia opłaty - NIE WYDAJEMY ,,ZEZWOLEŃ’’.

· Po uzyskaniu pozwolenia dla organizatora zawodów sportowych z brzegu lub ze staku lub dla armatora statku na prowadzenie polowów z jego statku.

· Sportowe pozwolenie połowowe wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego na wniosek zainteresowanego armatora statku lub organizatora zawodów sportowych .

· Sportowe pozwolenie połowowe wydaje się na okres do 1 miesiąca organizatorowi zawodów sportowych,  1 miesiąca lub 1 roku dla armatora statku.

Sportowe pozwolenia połowowe wydawane są w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni w pokoju nr 410.

Stawki opłat za wydanie sportowego zezwolenia połowowego: 

· za sportowe pozwolenie połowowe dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu na okres do 1 miesiąca - 500 zł

· za sportowe pozwolenie połowowe dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z ze statku na okres do 1 miesiąca - 500 zł

· za sportowe pozwolenie połowowe dla armatora na okres do 1 miesiąca - 300 zł

· za sportowe pozwolenie połowowe dla armatora statku na okres 12 miesiący - 3000 zł

W.w. opłaty należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Gdyni, w kasie lub na rachunek:

PKO BP Oddział Gdynia nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Druki wniosków oraz raportu z połowów rekreacyjnych można pobrać przechodząc TUTAJ

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia podania, wniosku, itp., a uiszczenie jego w odpowiedniej wysokości podlega kontroli organu rozpatrującego sprawę. co za tym idzie konieczne jest złożenie potwierdzenia zapłaty przy złożeniu podania, wniosku, itp. Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.

Więcej informacji: 058 669 83 06.

 

Wędkarstwo morskie - co i jak...