81-304 Gdynia, ul. Śląska 53/406

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi:

30 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów;

70 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów;

140 zł – w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

 Wysokości opłat, pomniejsza się o:

50% – w przypadku emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat

75% – w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). 

W.w. opłaty należy wnieść na konto Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni na rachunek: NBP O/O Gdańsk nr 44 1010 1140 0173 2722 3100 0000

· Po uzyskaniu pozwolenia dla organizatora zawodów sportowych z brzegu lub ze staku lub dla armatora statku na prowadzenie polowów z jego statku.

· Sportowe pozwolenie połowowe wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego na wniosek zainteresowanego armatora statku lub organizatora zawodów sportowych .

· Sportowe pozwolenie połowowe wydaje się na okres do 1 miesiąca organizatorowi zawodów sportowych,  1 miesiąca lub 1 roku dla armatora statku.

Sportowe pozwolenia połowowe wydawane są w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni w pokoju nr 410.

Stawki opłat za wydanie sportowego zezwolenia połowowego: 

· za sportowe pozwolenie połowowe dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu na okres do 1 miesiąca - 500 zł

· za sportowe pozwolenie połowowe dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z ze statku na okres do 1 miesiąca - 500 zł

· za sportowe pozwolenie połowowe dla armatora na okres do 1 miesiąca - 300 zł

· za sportowe pozwolenie połowowe dla armatora statku na okres 12 miesiący - 3000 zł

W.w. opłaty należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Gdyni, w kasie lub na rachunek:

PKO BP Oddział Gdynia nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Druki wniosków oraz raportu z połowów rekreacyjnych można pobrać przechodząc TUTAJ

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia podania, wniosku, itp., a uiszczenie jego w odpowiedniej wysokości podlega kontroli organu rozpatrującego sprawę. co za tym idzie konieczne jest złożenie potwierdzenia zapłaty przy złożeniu podania, wniosku, itp. Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.

Więcej informacji: 058 669 83 06.

 

 

Wędkarstwo morskie - co i jak...