81-304 Gdynia, ul. Śląska 53/406

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

· Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich mogą prowadzić, po uzyskaniu sportowego zezwolenia połowowego, osoby fizyczne, organizatorzy zawodów sportowych i armatorzy statków.

· Sportowe zezwolenie połowowe wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego na wniosek zainteresowanej osoby.

· Sportowe zezwolenie połowowe wydaje się na okres 1 miesiąca, 1 roku albo na czas trwania zawodów sportowych.

· Sportowe zezwolenie połowowe zawiera: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, okres jego ważności, ilość i gatunek ryb oraz sposób prowadzenia połowu.

Sportowe zezwolenia połowowe wydawane są w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni w pokoju nr 410 oraz w inspektoratach terenowych, po przedstawieniu dowodu uiszczeniu opłaty.

Stawki opłat za wydanie sportowego zezwolenia połowowego: 

· za sportowe zezwolenie połowowe na okres 1 miesiąca - 16 zł

· za sportowe zezwolenie połowowe na okres 1 roku:

             wydane emerytom, rencistom, młodzieży szkolnej do 24 lat - 31 zł

             pozostałym osobom - 49 zł

· za sportowe zezwolenie połowowe na czas trwania zawodów - 15 zł.

            

            Druki wniosków można pobrać przechodząc TUTAJ

W.w. opłaty należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Gdyni, w kasie lub na rachunek:

PKO BP Oddział Gdynia nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Nie ma  możliwości uiszczenia opłaty w formie znaków skarbowych ani gotówkowo lub bezgotówkowo na rzecz organów administracji rybołówstwa morskiego.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia podania, wniosku, itp., a uiszczenie jego w odpowiedniej wysokości podlega kontroli organu rozpatrującego sprawe. co za tym idzie konieczne jest złożenie potwierdzenia zapłaty przy złożeniu podania, wniosku, itp. Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.

Więcej informacji: 058 669 83 06.

 

 

Wędkarstwo morskie - co i jak...

Uprzejmie informujemy, że od 24.04.2014r do 28.08.2014r. uruchomimy dodatkowy sezonowy punkt wydawania sportowych zezwoleń połowowych dla wędkarzy ,,morskich’’ w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Gdańsk, ul Rajska 2 (,,młyn’’). Punkt będzie czynny w każdy czwartek w godz. 08:00 do 14:00.